• POWIAT KOSZALIŃSKI
    INFORMACJE O TWOIM POWIECIE

Aktualności


Jubileusz DPS-u w Parsowie

22.09.2017 | Dodał: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

Dom Pomocy Społecznej w Parsowie świętuje ćwierćwiecze istnienia. Placówkę uruchomiono w 1992 roku w zabytkowym pałacu, należącym niegdyś do magnackiego rodu pomorskiego von Gerlach. Po wojnie obiekt był wykorzystywany przez Państwowe Gospodarstwa Rolne. W okresie transformacji o atrakcyjnie położony pałac i otaczający go ogród zabiegała m.in. Telewizja Polska, która chciała tu mieć swój ośrodek wypoczynkowy. Dzięki staraniom władz lokalnych oraz działaczy społecznych kompleks pałacowy w Parsowie został przeznaczony na dom pomocy społecznej.

Jedną z osób, które przyczyniły się do powstania placówki był nieżyjący już Anzelm Młodzik, późniejszy jej wieloletni dyrektor. Jego zasługą było wyremontowanie i dostosowanie pałacowych wnętrz do potrzeb osób starszych, przewlekle chorych somatycznie, którzy zostali podopiecznymi domu. Po śmierci Anzelma Młodzika, w 2008 roku, DPS otrzymał imię swojego założyciela i dyrektora. Od chwili reformy administracyjnej w 1999 roku i utworzenia powiatów jest jednostką podległą staroście koszalińskiemu.

Uroczystości jubileuszowe odbyły się 21 września 2017 roku w ogrodzie pałacowym w Parsowie. Wzięli w nich udział przedstawiciele lokalnych władz – starosta koszaliński Marian Hermanowicz, wicestarosta Dariusz Kalinowski, wójt gminy Biesiekierz Andrzej Leśniewicz, a także liczna grupa przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Koszalinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz zaprzyjaźnionych instytucji i domów pomocy społecznej z terenu województwa zachodniopomorskiego. Nie zabrakło również mieszkańców domu, pracowników oraz emerytów.

Po części oficjalnej, w trakcie której wspominano początki działalności domu, a także składano na ręce gospodyni spotkania, dyrektor Ewy Paprockiej-Palkowskiej jubileuszowe gratulacje i życzenia, na uczestników czekało wiele atrakcji. Odbył się m.in. konkurs malarski pt. „Pałac w Parsowie widziany oczami Mieszkańców”, wystąpiły zaprzyjaźnione kapele oraz zespół wokalno-instrumentalny „Cecylianki”. Uczestnicy obchodów zostali poczęstowani jubileuszowym tortem, mieli też okazję degustować potrawy przygotowane specjalnie na tę okazję przez kuchnię placówki.