• POWIAT KOSZALIŃSKI
    INFORMACJE O TWOIM POWIECIE

Aktualności


Zapraszamy do skorzystania z przewodnika!

20.09.2017 | Dodał: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, Powiat Koszaliński opracował PRZEWODNIK INFORMUJĄCY O LOKALNIE DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ,POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

Przewodnik już w paździeniku dostępny będzie w wersji papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego jak również zostanie rozdystrybuowany do urzędów gmin z terenu powiatu.